ETUSIVU HYVINVOINTITIETOA AJANKOHTAISTA JÄRJESTÖJÄ YHTEYSTIEDOT
Ravitsemus
Muisti
Päihteiden käyttö
Tapaturmat ja liikunta
Mielenterveys
Uni ja nukkuminen
Suun terveys
Liikunta
Omaishoito
Muuta hyödyllistä tietoa
Päihteiden käyttö

Alkoholi

Alkoholi on päihde, jonka on osoitettu riippuvuuden lisäksi olevan syynä yli 60 sairauteen ja terveyshaittaan. Alkoholi on syynä myös lukuisiin tapaturmiin, liikenneonnettomuuksiin ja -kuolemiin. Sillä on kielteisiä vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen ja tunne-elämään sekä perhe-elämään, työelämään ja yhteiskuntaan. Alkoholiperäinen tauti tai alkoholimyrkytys on työikäisten suomalaisten — niin miesten kuin naistenkin — yleisin kuolinsyy. Alkoholi on lisäksi sikiölle myrkyllinen aine, joka heikentää aivojen kehitystä ja rakennetta aiheuttaen kehitysvammaisuutta.

Terveyttä ja hyvinvointia vaarantava alkoholinkäyttö luokitellaan vuonna 2010 päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa kolmeen ryhmään:
1. riskikäyttöön
2. haitalliseen käyttöön
3. riippuvuuteen

Riskikäytössä ongelmakäytön kriteerit ylittyvät, mutta käytöstä ei ole vielä merkittäviä haittoja eikä riippuvuutta. Haitallisessa käytössä on selvästi tunnistettavia fyysisiä tai psyykkisiä haittoja. Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä, joka ilmenee pakonomaisena tarpeena käyttää alkoholia haitoista huolimatta.
Alkoholi ärsyttää suun limakalvoja ja ohentaa niitä. Alkoholi vähentää myös syljen eritystä.

Tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen

Tupakoimattomuus on tärkeimpiä väestön terveyttä edistäviä ja terveyden tasa-arvoa parantavia tekijöitä. Kaksi kolmesta päivittäin tupakoivasta haluaa lopettaa tupakoinnin, ja neljä viidestä on huolissaan tupakoinnin terveyshaitoista.

Tupakoinnin vähentyminen väestötasolla näkyy tupakointiin liittyvien sairauksien vähenemisenä. Tupakoinnin lopettaneilla henkilöillä esimerkiksi sydäninfarktiin sairastumisen vaara vähenee nopeasti lopettamisen jälkeen. Samanlainen vaikutus lopettamisella on myös krooniseen keuhkoputkentulehdukseen ja keuhkosyöpään.

Tupakoinnin lopettaminen on yksi merkittävimmistä terveyttä edistävistä päätöksistä. Tupakoinnin lopettaminen voi olla hyvin arkinen ja käytännöllinen asia, jonka voi aloittaa hävittämällä kaikki savukkeet ja tuhkakupit kotoa, autosta ja työpaikalta.

Tupakoinnin lopettaminen vie aikaa ja vaatii ponnisteluja – onhan kyse itselle keskeisten elintapojen muuttamisesta. Omien syiden ja motivaation löytäminen lopettamiselle on hyvin tärkeää. Niiden avulla selviää myös mahdollisista repsahduksista.

Lisätietoa:
Yli_65_vuotiaiden_alkoholimittari