ETUSIVU HYVINVOINTITIETOA AJANKOHTAISTA JÄRJESTÖJÄ YHTEYSTIEDOT
Ravitsemus
Muisti
Päihteiden käyttö
Tapaturmat ja liikunta
Mielenterveys
Uni ja nukkuminen
Suun terveys
Liikunta
Omaishoito
Muuta hyödyllistä tietoa
Ravitsemus


Hyvä ravitsemustila on terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun perusta. Hyvän ravitsemustilan myötä myös sairauksista toipuminen nopeutuu. Erityisesti ikääntyneille hyvän ravitsemustilan ylläpitäminen on erityisen tärkeää, koska silloin myös kotona asumisen edellytykset paranevat. Vaikka ylipaino on yleensä ravitsemusriski, iäkkäillä lievä ylipaino on myönteinen asia. Ravitsemuksen suurin riski 80 vuotta täyttäneillä onkin liian vähäinen energian saanti ja laihtuminen. Ravitsemusongelmien pitkittyessä ollaan helposti ongelmassa, jossa laihtuminen, toimintakyvyn heikkeneminen ja tulehduskierre pidentävät sairauksista toipumista, pidentävät sairaalassaoloaikaa ja lisäävät näin ennenaikaista kuolemanriskiä. Siksi virheravitsemuksen ennaltaehkäisy on aloitettava tarpeeksi ajoissa. Itse asiassa siihen on panostettava koko elämän ajan. Se vain muuttuu sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän vuosia karttuu.

Ravitsemuksella ja terveydellä on selvä yhteys. Terveellisellä ravinnolla voidaan ennaltaehkäistä sairauksien syntyä sekä edistää sairauden hyvää hoitoa.

Lisätietoa:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/ravitsemustietoa/suomalaiset/iakkaat