ETUSIVU HYVINVOINTITIETOA AJANKOHTAISTA JÄRJESTÖJÄ YHTEYSTIEDOT
Ravitsemus
Muisti
Päihteiden käyttö
Tapaturmat ja liikunta
Mielenterveys
Uni ja nukkuminen
Suun terveys
Liikunta
Omaishoito
Muuta hyödyllistä tietoa
Muisti


Muisti on meille kaikille välttämätön, jotta selviäisimme päivittäisistä tehtävistämme. Siksi siitä on hyvä huolehtia ja näin ehkäistä mahdollisen muistipulmien tai -sairauksien syntyä. Muistin muutoksia esiintyy kaikenikäisillä eri tekijöistä johtuen. Ikääntymisen myötä niiden esiintyvyys lisääntyy, ja selvitysten mukaan joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista. Suurimmalla osalla heistä ei kuitenkaan ole varsinaista etenevää muistisairautta.

Kiire, stressi, väsymys ja masentuneisuus voivat lisätä keskittymisen ongelmia ja aiheuttaa ohimeneviä muistivaikeuksia. Jos muistioireet kuitenkin pitkittyvät tai lisääntyvät, on syytä selvittää niiden syy ja hakea oireeseen asianmukaista apua.

Viimeaikaisten suomalaisten tutkimusten mukaan keski-iän terveet elämäntavat ennustavat selvästi terveempää vanhuutta. Nykykäsityksen mukaan vaikuttamalla nuorten, aikuisten ja keski-ikäisten liikunta- ja ruokailutottumuksiin, sosiaaliseen aktiivisuuteen ja henkisiin toimintoihin voidaan muistisairauksien mm. Alzheimerin taudin oireiden syntyä mahdollisesti hidastaa jopa useilla vuosilla. Iäkkäidenkin kannattaa noudattaa samoja terveellisiä elämän tapoja, erityisesti liikkua, syödä hyvin ja vaalia ystävyyssuhteita säännöllisesti.

Muistin käyttäminen aktivoi aivoja. Aivoja kannattaa siis vaivata. Myös tunnetut terveyttä vaalivat keinot ovat hyväksi Alzheimerin taudin ja muiden muistihäiriöiden ehkäisyssä:

Alzheimerin taudin riskiä kasvattavat monet ns. elämäntapasairaudet, joita ovat mm. verenpainetauti, korkea kolesteroli, sokeriaineenvaihdunnan häiriöt sekä aivoverenkiertohäiriöt. Näiden sairauksien hyvällä hoidolla vähennetään samalla myös Alzheimerin taudin riskiä

Lisätietoa:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00094

VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN MUISTILUOTSI

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten (muistiyhdistysten) ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, kolmannen sektorin toimijoita. Muistiluotsit tarjoavat maksutonta muistineuvontaa esim. palvelu- ja etuusasioissa, tukea, tietoa ja toimintaa omasta muististaan huolestuneille, muistisairaille ja heidän läheisilleen sekä antavat tietoa maakunnan Muistiyhdistysten palveluista mm. muistikahviloista, vertaisryhmistä ja virkistyslomista.

Toimisto: Metsämiehenkatu 2 H, 28500 Pori (Länsi-Suomen Diakonialaitoksen alue)

Aluesuunnittelija Marja Rahkonen, p. 040 187 7080, marja.rahkonen@muistiturku.fi

Muistineuvoja Minna Reunanen, p. 040 568 8722, minna.reunanen@muistiturku.fi

Muistiohjaaja Päivi Siltanen, p. 040 1409081, paivi.siltanen@muistiturku.fi